Offices

Административната част към студията е проектиран по начин предоставящ функционалност и комфорт. Студията на Primetime Studios са снабдени с офис помещения с РЗП от 3546 кв.м.Помещенията са разпределени спрямо характера на работа на отделните звена.

Description

Администрацията към Студио 1 и 2 е с РЗП 1080 кв. м, разположена на 2 етажа и разполага с:

Етаж 1:

 • 2 режисьорски апаратни (изградени съобразно акустични изисквания и оборудвани)
 • 2 апаратни звук (изградени съобразно акустични изисквания и оборудвани)
 • Звукозаписно студио (изградени съобразно акустични изисквания)
 • Сървърно помещение
 • Инженерно помещение
 • 5 монтажни помещения
 • Отдел Ас. Режисьори
 • Графичен отдел
 • 4 гримьорни

Етаж 2:

 • 13 офис помещения

Администрацията към Студио 3 и Студио 4 е 966,6 РЗП и разполага с:

Етаж 1:

 • Приемно фоайе
 • Режисьорска апаратна
 • Апаратна звук
 • 5 монтажни помещения
 • 3 гримьорни
 • Реквизит
 • Инженерно помещение
 • Сървърно помещение
 • Офис помещение
 • Кафе

Етаж 2:

 • 11 офис помещения
 • Заседателна зала
 • Помещение за офис консумативи
 • Фоайе

Сградата към Студио 5 е с РЗП от 1500 кв. м. Тя е разположена на 5 етажа. За по-голямо удобство в администрацията е интегриран последно поколение асансьор “ORONA”. Администрацията се характеризира с бляскъв интериорен дизайн с модерни мебели и декорации, и огромни панорамни прозорци.

Разпределение на етажи от 1 до 5:Етаж 1:

 • Фоайе
 • Заседателна
 • Офис помещение
 • 2 гримьорни
 • Помещение за реквизит
 • WC, WC за инвалиди
 • Асансьор

Етаж 2:

 • Голямо офис помещение – 77,60 кв. м
 • Режисьорска апаратна
 • Звукова апаратна
 • 5 монтажни станции
 • Звукозаписно студио
 • Сървърно помещение
 • Инженерно помещение

Етаж 3:

 • Голямо офис помещение – 121,38 кв. м
 • Голямо офис помещение – 68, 66 кв. м
 • Заседателна зала
 • Кухня
 • WC
 • Асансьор

Етаж 4:

 • Голямо офис помещение – 143, 97 кв. м
 • Офис помещение – 24, 12 кв. м
 • Офис помещение – 21, 44 кв. м
 • Офис помещение – 18,56 кв. м
 • Заседателна зала
 • Кухня
 • WC
 • Асансьор

Етаж 5:

 • Голямо офис помещение – 102, 50 кв. м
 • Офис помещение –19,08 кв. м
 • Помещение – 28,61 кв. м
 • Рецепция
 • Тераса
 • WC
 • Асансьор

Executive offices

Office space